2015/06 - LOUDSPEAKER.PL; Publikacja na portalu poświęconym tematyce kolumn głośnikowych.

2013/11
- AUDIOSHOW 2013. Prezentacja marki JAF na warszawskiej wystawie AusioShow 2013. 

2013/10 - RGC; Wszystkie modele zespołów głosniowych JAF wyposażane są w moduł Room Gain Control.

2012/05 - JAF partnerem cyklu Koncertów w kościele św. Barbary w Krakowie.

2011/10 - SIX MOONS; najważniejszy światowy internetowy magazyn audio. Recenzja zestawów głośnikowych Bombard.

2011/09HIGH FIDELITY; największy polski internetowy magazyn poświęcony zagadnieniom wysokiej jakości dźwięku. Recenzja zestawów głośnikowych Bombard. 

2011/05HIGH FIDELITY; największy polski internetowy magazyn poświęcony zagadnieniom wysokiej jakości dźwięku. Kolumny JAF Bassoon w teście wzmacniacza lampowego Air Tight.

2011/05 - HI-FI CHOICE; prestizowy, opiniotwórczy magazyn polskiego rynku audio. Recenzja zestawów głosnikowych Bassoon.

        ►W Y D A R Z E N I A                         
        ►I N N O W A C J E                            
        ►P R O D U K T Y                              
        ►K O N C E P T                                 
        ►K O N T A K T                                 
        


        
Index    ►Stopka                                                                                                                    © copyright   JAF   jakubas audio firma