►W Y D A R Z E N I A                         
        ►I N N O W A C J E                            
        ►P R O D U K T Y                              
        ►K O N C E P T                                 
        ►K O N T A K T                                 JAF   jakubas audio firma


e-mail:           
p.jakubas(a)j-a-f.pl
mail:               Kapelanka 5/54  30-347  Kraków POLSKA
tel:                 +48 608 095 884           +48 537 054 351

 

Reprezentuje

mgr inż.          Piotr Jakubas

Informacje bankowe i podatkowe

BRE Bank      78 1140 2004 0000 3702 1601 0050


Prawo autorskie

Copyright © 2010-2017 JAF. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, schematy, fotografie oraz szata graficzna podlegajħ prawom autorskim. Kopiowanie i dalsze ich przetwarzanie jest dozwolone z zastrzeżeniem wskazania ĵród³a.  


Index    ►Stopka                                                                                                                    © copyright   JAF   jakubas audio firma