Seria modeli kolumn głośnikowych wykorzystujących technologię Smooth Frequency Response. SFR zapewnia niskie pasmo przenoszenia przy charakterystyce basu o najmniejszym nachyleniu, zbieżnym z krzywą przetworników. Minimalizuje rezonanse własne związane z wymiarami otwartej odgrody. Uwalnia od fal stojących pomieszczenia, kompensowanych w wyniku dipolowej propagacji niskich częstotliwości. Układ Room Gain Control umożliwia uzyskanie równomiernej charakterystyki przetwarzania, niezależnie od wymiarów czy kształtu pomieszczenia odsłuchowego. 

Kolumny konstrukcji otwartej odgrody wyposażone w pasywny zespół filtrów realizują opadanie krzywej charakterystyki basu z minimalnym przesunięciem fazy. Następuje kompensacja nachylenia charakterystyki otwartej odgrody przez filtr dolnoprzepustowy o takim samym nachyleniu. Wynikiem tego możliwe jest uzyskanie linowego przetwarzania od najniższego pasma częstotliwości, zapewniając reprodukcję niskich tonów z poprawnym odwzorowaniem barwy. 

Kolumny o dipolowym charakterze propagacji wzbudzają w ograniczonym zakresie fale stojące pomieszczenia, które dla niskich częstotliwości powodują mocne zafalowania charakterystyki układu kolumna-pomieszczenie. Tłumienie rezonansów własnych w pomieszczeniach jest bardzo trudne. Szerokość pasma rezonansu pomieszczenia jest mała, rzędu kilku Hz, co utrudnia możliwości kompensacyjne korektorów akustyki czy pasywnych pułapek basowych. Jakość odtwarzania dźwięku przez kolumny o dookólnej charakterystyce promieniowania niskich tonów jest silnie związana z wymiarami i kształtem pomieszczenia. Konstrukcja dipolowa nie posiada takiej wady, rezonanse pomieszczenia występują na minimalnym poziomie niezależnie od miejsca odsłuchu. Rezultatem jest równomierny rozkład dźwięku na całej przestrzeni pokoju, pozbawiony basowych dominant.

Przetworniki elektroakustyczne pracują w konstrukcji otwartej odgrody przy najniższej dobroci. Własności impulsowe są na najwyższym poziomie. Brak zamkniętej objętości powietrza wewnątrz obudowy oraz dodatkowych układów rezonansowych pozytywnie wpływa na przetwarzanie transjentów.

Konstrukcje JAF stanowią połączenie klasycznej kolumny o wąskim wymiarze z zaletami otwartej odgrody. Posiadają kompaktowe wymiary przy zachowaniu ekwiwalentu szerokości dużej odgrody. Kolumny JAF reprezentują system akustyczny bezrezonansowy otwarty o dipolowym charakterze propagacji dźwięku, w którym promieniowanie przeciwnej strony membrany jest uzyskiwane przez szczelinę lub otwór w tylnej części obudowy. Technologia SFR (Smooth Frequency Response) umożliwia stworzenie otwartej odgrody o niskim pasmie przenoszenia przy wysokiej efektywności, unikając niekorzystnych efektów klasycznej dużej płaskiej odgrody. Szczelina akustyczna zapewnia symetryczny dipolowy charakter propagacji niskich częstotliwości, ograniczając powstanie niekorzystnych fal stojących pomieszczenia. Szerokość szczeliny oraz wynikająca impedancja akustyczna jest dobrana optymalnie, objętość powietrza wewnątrz nie wpływa na parametry przetworników. Wnętrze nie wymaga dodatkowych miękkich materiałów tłumiących. Odgrody w technologii SFR ograniczają w szerokim spektrum negatywne interakcje akustyczne z pomieszczeniem. Korzyścią jest wierna i spójna reprodukcja obrazu dźwiękowego dla każdego z zakresów w aspekcie przestrzennym i stereofonicznym.

W konstrukcjach JAF z reguły stosowane są cztery magnetoelektryczne przetworniki szerokopasmowe odpowiadające za przetwarzanie częstotliwości z zakresu niskich i średnich tonów. Zastosowanie czterech głośników o mniejszej średnicy jest korzystne ze względu na niską wartość parametru masy membrany. Korzyścią jest poprawna odpowiedź impulsowa i prawidłowe przetwarzanie transjentów. Zakres wysokotonowy najczęściej obsługuje wstęgowy przetwornik konstrukcji magnetostatycznej. Charakteryzuje się dużą powierzchnią oraz niską masą folii membrany. Efektem jest szeroka kierunkowość i wysoka rozdzielczość dźwięku. Zastosowane przetworniki wyznaczają koncepcję niskiej masy wraz z dużą powierzchnią membran, czego wynikiem jest praca z małym wychyleniem, ograniczając zniekształcenia związane z nieliniową pracą zawieszeń.

Zespoły filtrów zwrotnicy JAF reprezentują ogólny charakter pierwszego rzędu. Szczegółowa charakterystyka jest dostrojona do zastosowanej technologii otwartej odgrody ze szczeliną akustyczną. Optymalizacja filtrów zwrotnic dotyczy nachylenia charakterystyk, kompensacji efektywności odgrody, efektu baffle step, linearyzacji indukcyjności cewek głośników. Zastosowanie pasywnych filtrów pierwszego rzędu w konstrukcji otwartej odgrody kompensuje zmianę fazy dla niskich częstotliwości. Tym samym możliwe jest uzyskanie linowego przetwarzania od najniższego pasma, zapewniając wysoką wierność niskich tonów.


        ►B A S S O O N                                 
        ►B O M B A R D                                 
        ►C O R N E T                                    
        ►C H I M E S                                     
        


Index    ►Stopka                                                                                                                    © copyright   JAF   jakubas audio firma